"Det är självklart så att jag vid vissa tillfällen har tvivlat på mig själv. Då har jag tänkt att det är mycket bättre att försöka och kanske misslyckas än att inte försöka alls för att man är rädd eller osäker."

Olivia Broman


Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt

Juristprogrammet

Stockholms universitet

Bor i: Norrköping

Kommer från: Stockholm
Hur skulle du beskriva din roll som tingsnotarie?

Som notarie förbereder man förhandlingar och gör rättsutredningar. Man skriver protokoll och beslut i olika ärenden samt bistår domarna i deras arbetsuppgifter genom att lämna förslag på beslut, domar m.m.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

En typisk arbetsdag innehåller mellan 1-7 förhandlingar, och resterande tid skriver jag protokoll och beslut samt handlägger olika ärenden.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet som notarie är att man får lära sig hur den praktiska rättstillämpningen går till samt det tillhörande hantverket. Det som är motiverande är att ingen dag är den andra lik med ständigt nya frågeställningar samt nya fall och situationer att bedöma.

Vad tror du att du gör om fem år?

Om fem år hoppas jag att jag fortsatt jobbar med juridik och att jag har utvecklat mina kunskaper och fått ytterligare erfarenheter som jurist eller advokat.

Gick du direkt från gymnasiet till universitetet eller tog du något sabbatsår?

Jag började studera direkt eftersom jag ville komma igång med studierna då det är en lång utbildning. Vidare har jag alltid trivts med att plugga och lära mig nya saker varför jag kände mig motiverad att börja på universitetet direkt efter gymnasiet. Mitt val att börja direkt är ingenting jag ångrar då jag hade motivationen för det, känner man dock ett behov av att ta en paus från studierna så tjänar man nog på att göra det.

Varför valde du att läsa just juristprogrammet i just Stockholm?

Att plugga i Stockholm var ett självklart val för mig eftersom jag inte kände mig redo att plugga, jobba och flytta hemifrån direkt efter gymnasiet. Jag valde mellan handelshögskolan och juristprogrammet, och bestämde mig för jurist eftersom jag tycker om att skriva och läsa. Juristprogrammet kräver att man studerar en hel del, vilket jag också gjorde. Dock tror jag att jag hade kunnat få mer balans mellan studier och fritid om jag valt att alltid plugga motsvarande en arbetsdag istället för att plugga från morgon till kväll inför tentorna.

Vilket var ditt första jobb efter examen och hur fick du det?

Mitt första jobb efter studierna var på Setterwalls advokatbyrå och jag tror att en bidragande faktor till varför jag fick jobbet var att jag hade haft en utbytestermin under juristprogrammet. Det visar en öppenhet och att man har förmågan att anpassa sig till en ny miljö och samtidigt prestera akademiskt. Dessutom visade det för min del att jag hade goda språkkunskaper i engelska.

Jag tror att många skulle beskriva dig som en framgångsrik person, hur stor del av denna framgång tror du beror på talang respektive på hårt arbete?

En person med mycket talang och goda förutsättningar åstadkommer ingenting utan motivation. En tydlig målbild gör det också lättare att finna motivationen. För min del är det svårt att avgöra hur mycket som är talang och goda förutsättningar jämfört med hur mycket som har att göra med motivation m.m. Något jag vet däremot, och som är det intressanta i fråga om framgång, är att jag sedan ung ålder vetat om att jag ville ha en gedigen utbildning. Därtill har jag motiverats mycket av min omgivning, såsom lärare och familj, genom att de har berömt mig mycket mer för det jag gjort bra än anmärkt på det som varit mindre bra. Det bygger självförtroende och motivation.

Vad skulle du vilja säga till dem som är intresserade av att följa i dina fotspår, men samtidigt kanske är osäkra på ifall de klarar av att läsa på juristprogrammet? Har du tvivlat på dig själv någon gång?

Det är självklart så att jag vid vissa tillfällen har tvivlat på mig själv. Då har jag tänkt att det är mycket bättre att försöka och kanske misslyckas än att inte försöka alls för att man är rädd eller osäker. Det värsta som kan hända är att man inser att en utbildning inte var något som passade. Det är självklart viktigt att man gör saker som man mår bra av men man ska inte låta osäkerhet eller rädsla hindra en från att testa något som man är nyfiken på. En utbildning, oavsett hur länge man går eller vilka resultat man får är alltid en nyttig erfarenhet.

Steget mellan gymnasiet och juristprogrammet beror mycket på vilket gymnasium man har gått tidigare. Jag gick på Viktor Rydbergs gymnasium vilket innebar en god förberedelse inför kommande studier. Dock tror jag att den största skillnaden för de flesta är att man själv måste ta ansvar för sin utbildning och se till att man hänger med, särskilt på Stockholms universitet. Det positiva är flexibiliteten men det kräver disciplin. Jag hanterade detta genom att hitta studiekamrater som jag bestämde pluggträffar med samt pluggade på egen hand under helgerna. Jag försökte även boka in andra saker på kvällarna så att man motiverade sig att plugga under dagarna.

Vad hade du velat ge för råd till dig själv som tonåring?

Något jag hade velat säga till mig själv som tonårig är följande: oroa dig inte, om det tar något extra år att nå dina mål är det inte hela världen.

Nu gick jag direkt från gymnasiet till juristprogrammet, men om jag hade behövt läsa upp något eller velat ta ett sabbatsår under utbildningen så hade det inte varit något problem. Ibland sätter man onödigt stor press på sig själv vilket inte nödvändigtvis bidrar till annat än stress och oro vissa gånger.

Är det något övrigt du skulle vilja få sagt?

Något jag anser viktigt för att lyckas nå sina mål är att inte vara rädd för att utmana sig själv. Det värsta som kan hända är att man inte tycker att det fungerar och då har man blivit en erfarenhet rikare. Dessutom är det viktigt att fokusera på sina drömmar och lära sig se utmaningar som något utvecklande. Till sist och absolut viktigast är balans i livet. Utan välmåendet i behåll är det svårt att utmana sig själv och nå sin fulla potential.

Skapad 2018-11-12.Kontakta oss!


Har du tips på en inspirerande person vi borde intervjua? Eller har du förslag på intressanta intervjufrågor? Kontakta oss gärna via mail eller sociala medier.