"Jag hade länge en tanke på att efter mina studier gå den mer traditionella vägen och börja jobba på något stort industribolag. Olika möjligheter inom startup-svängen gjorde dock att jag istället började driva eget, och jag är otroligt glad att jag gjort det!"

Ludvig Berling


Medgrundare & produktchef, Karma

Civilingenjör Design och produktframtagning (Mastersexamen i Integrerad Produktutveckling)

KTH

Bor i: Stockholm

Kommer från: Stockholm
Vad gör egentligen Karma och hur skulle du beskriva dina roller som medgrundare och produktchef?

Karma är en app som hjälper restauranger, matbutiker, caféer och bagerier att minska sitt matsvinn genom att sälja mat som blivit över till konsumenter till ett billigare pris.

Min roll som produktchef innebär att jag ansvarar för hur våra produkter vidareutvecklas baserat på feedback och insikter från marknaden. Som medgrundare har jag också ett ansvar att se till att bolaget och dess anställda utvecklas i den riktning vi vill.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Jag är en morgonmänniska och gillar att vara inne tidigt på kontoret, känner även att det är då jag är som mest produktiv. Jag börjar alltid med att gå igenom min plan för dagen: vilka möten har jag, vilka tasks har jag planerat att göra, samt om jag ännu inte bestämt i vilken ordning jag ska ta tag i min to-do-lista så brukar jag börja med den svåraste uppgiften. Därefter rullar dagen på i allt snabbare takt då fler kommer in till kontoret och arbetet kommer igång. Sedan så dyker det alltid upp saker under dagen som är oplanerade och som måste göras, vilket såklart gör dagen stressigare!

Tycker du om ditt jobb?

Ja! Jag hade länge en tanke på att efter mina ingenjörsstudier gå den mer traditionella yrkesvägen och börja jobba på något stort industribolag. Olika möjligheter inom startup-svängen gjorde dock att jag istället började driva eget, och jag är otroligt glad att jag gjort det! Varje dag är en ny utmaning och jag tvingas hela tiden sätta mig själv på prov. Det är otroligt tufft men också extremt belönande när jag ser att saker jag jobbar på blir bra. Jag gillar också mitt jobb väldigt mycket då jag varje dag får jobba med likasinnade människor som är smarta och som kompletterar mig i vårt gemensamma arbete.

Vad tror du att du gör om fem år?

Om fem år hoppas jag att Karma har blivit ett multinationellt bolag där min roll som medgrundare blir att upprätthålla kultur, vision och mission inom företaget.

Var det ett självklart val för dig att läsa vidare efter gymnasiet?

Nej, det var inte en självklarhet. I min familj så har väldigt få en högskoleutbildning utan har istället valt att gå sin egen väg. Jag tog två år efter gymnasiet för att jobba, resa samt plugga lite strökurser för att sedan kunna landa i vad jag ville göra. Jag är jätteglad att jag gjorde det på det sättet, då högskolestudier är en stor investering i tid och pengar och jag därför tycker att man ska vara pepp på det innan man hoppar på det!

Varför valde du att läsa just Design och produktframtagning på just KTH?

Året innan jag började på KTH så läste jag en folkhögskolekurs i form och design. Jag har alltid haft ett intresse för att teckna och trodde länge att jag skulle gå en mer estetisk bana. Under den tiden så insåg jag att jag även har en sida av mig som brinner för teknik och matematik, och det var då jag hittade utbildningen i Design och produktframtagning på KTH. I mina ögon innehöll den precis sådant jag ville lära mig! Valet att plugga i Stockholm kom sig av att jag har hela min familj här och alltid velat ha dem nära till hands.

Vad var det bästa med att plugga på KTH och i Stockholm?

Att studentlivet var så mycket bättre än vad jag hade hört! Jag trodde innan att KTH inte kunde mäta sig med universitet i studentstäder runt om i landet, men jag upptäckte snabbt att det fanns en stark studentkultur. Jag har tack vare det haft otroligt roligt under mina fem år och har lärt känna en väldig massa människor!

Ifall du tog studenten i dag och kunde göra om hela din högskoleutbildning, hade du gjort någonting annorlunda?

Jag är otroligt nöjd med de val jag gjort sedan studenten och skulle inte gjort något annorlunda. Det enda jag kanske skulle jobbat hårdare för var att ha en utbytestermin under universitetsstudierna. Det är en otrolig möjlighet som ges och jag ångrar till viss del att jag inte tog till vara på det.

Jag tror att många skulle beskriva dig som en framgångsrik person, hur stor del av denna framgång tror du beror på talang respektive på hårt arbete?

Jag skulle nog själv inte kalla mig framgångsrik, men jag tycker det såklart är väldigt kul om andra tycker att jag åstadkommit något och jag hoppas att det kan vara till inspiration för dem att själva följa sina drömmar.

Jag tror att det är viktigt att man har fyra saker: målmedvetenhet, ambition, ödmjukhet och optimism. Målmedvetenhet därför att man måste jobba hårt för att åstadkomma saker, ambition för att man måste utmana sig själv att hela tiden komma ett steg längre, ödmjukhet för att kunna inse sina egna begränsningar och få hjälp av andra, och till sist optimism för att man ständigt kommer mötas av motgångar och utmaningar som man måste tackla med positivitet och tron om att man kommer klara av det.

Vad skulle du vilja säga till dem som är intresserade av att följa i dina fotspår, men samtidigt kanske är osäkra på ifall de klarar av att läsa en ingenjörsutbildning och starta eget företag?

Det är såklart en stor utmaning att gå från gymnasiet till högskolan. Det sätts större press på en och framförallt tvingas man ta mer ansvar än vad man kanske gjort på gymnasiet. Utifrån min egen erfarenhet så tror jag det är viktigt att tänka på att första året på universitetet oftast kan vara väldigt tufft, och att man är beredd på det. Men det är också väldigt roligt och man ska ta tillvara på de kontakter man knyter och de möjligheter man får att ha roligt utöver själva studierna!

När det kommer till att starta eget så är mitt största råd att hitta en eller flera personer som man kommer väldigt bra överens med och som man jobbar bra med. Det har varit en av de viktigaste sakerna för mig, och jag hade aldrig kommit till där jag är i dag om det inte varit för mina medgrundare.

Vad hade du velat ge för råd till dig själv som tonåring?

Börja programmera! Jag ångrar så mycket att jag inte gjorde det i tonåren. Nu kan jag lite, men önskar att jag hade varit mycket bättre på det.

Skapad 2018-08-31.Kontakta oss!


Har du tips på en inspirerande person vi borde intervjua? Eller har du förslag på intressanta intervjufrågor? Kontakta oss gärna via mail eller sociala medier.